Billedet på sidehoved

Kongeskærskolen

Profil

Pædagogiske principper

Den overordnede profil for Kongeskærskolen:

 

 

Kongeskærskolen – en hel skole på Nordlandet, hvor faglighed understøttes af aktiv kontakt med lokalområdet, naturen og verden omkring.

 

(Vedtaget af skolebestyrelsen den 14.04.15)

 

 

 

 

Evaluering af kvalitet

Elevrådet arbejder i efteråret med at udarbejde en handlingsplan for undervisningsmiljøet, på baggrund af den trivselsmåling der blev foretaget i foråret 2017.

I kan se resultatet af trivselsmålingen for 0.-3. klasse her:

 http://kongeskaerskole.skoleporten.dk/sp/p551560/file/Fullscreen/acb23602-3f48-40bf-8de0-2d8dd2774587

og 4.-9.kl. her:

http://kongeskaerskole.skoleporten.dk/sp/p551562/file/Fullscreen/04264e52-c5a8-4827-a8ab-73cf9a15d897

 

Fra skoleåret 16/17 har vi valgt at dele klassekonferencer op i to områder. Trivselskonferencen har til formål at styrke den enkelte klasses trivsel. Ved disse møder sidder klassens lærere og pædagoger, skolens inklusionsvejleder og kommunens inklusionskonsulent samt en leder.

De faglige konferencer vil primært omhandle elevernes faglige udbytte. her sidder også klassens lærere og pædagoger, skolens læse- og matematikvejleder og kommunens læse- og matematikkonsulent.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Kongeskærskolen arbejder med LUKSUSdage, der er hele dage hvor 2 venskabsklasser tager ud i den bornholmske natur og kultur. Hver klasse har ca. 8 af sådanne dage om året.

3.kl. er på skovskole i omtrent halvdelen af skoleåret.

Kongeskærskolen arbejder målrettet med elevernes trivsel. Bl.a. har vi trivselskonferencer hvor klassens voksne sammen med kommunens inklusionskonsulent gennemgår eleverne trivselsmåling.

Der arbejdes med de gyldne 5 i alle klasser. Disse gyldne 5 kan ændres hen over året:

1.       Vi vil være gode til at lære, både indendørs og udendørs.

2.       Vi vil have det godt sammen.

3.       Vi lægger mærke til, når vi har medbestemmelse i undervisningen.

4.       Vi deltager aktivt i bevægelse i undervisningen.

5.       Vi passer godt på skolens ting – også iPads, bøger og andet vi har lånt af skolen.