Billedet på sidehoved

Kongeskærskolen

Profil

Pædagogiske principper

Den overordnede profil for Kongeskærskolen:

 

 

Kongeskærskolen – en hel skole på Nordlandet, hvor faglighed understøttes af aktiv kontakt med lokalområdet, naturen og verden omkring.

 

(Vedtaget af skolebestyrelsen den 14.04.15)

 

 

 

 

Evaluering af kvalitet

Elevrådet arbejder i efteråret med at udarbejde en handlingsplan for undervisningsmiljøet, på baggrund af den trivselsmåling der blev foretaget i foråret 2017.

I kan se resultatet af trivselsmålingen for 0.-3. klasse her:

 http://kongeskaerskole.skoleporten.dk/sp/p551560/file/Fullscreen/acb23602-3f48-40bf-8de0-2d8dd2774587

og 4.-9.kl. her:

http://kongeskaerskole.skoleporten.dk/sp/p551562/file/Fullscreen/04264e52-c5a8-4827-a8ab-73cf9a15d897

 

Fra skoleåret 16/17 har vi valgt at dele klassekonferencer op i to områder. Trivselskonferencen har til formål at styrke den enkelte klasses trivsel. Ved disse møder sidder klassens lærere og pædagoger, skolens inklusionsvejleder og kommunens inklusionskonsulent samt en leder.

De faglige konferencer vil primært omhandle elevernes faglige udbytte. her sidder også klassens lærere og pædagoger, skolens læse- og matematikvejleder og kommunens læse- og matematikkonsulent.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Kongeskærskolen arbejder med LUKSUSdage, der er hele dage hvor 2 venskabsklasser tager ud i den bornholmske natur og kultur. Hver klasse har ca. 8 af sådanne dage om året.

3.kl. er på skovskole i omtrent halvdelen af skoleåret.

Kongeskærskolen arbejder målrettet med elevernes trivsel. Bl.a. har vi trivselskonferencer hvor klassens voksne sammen med kommunens inklusionskonsulent gennemgår eleverne trivselsmåling.

Der arbejdes med de gyldne 5 i alle klasser. Disse gyldne 5 er 3 til 5 udsagn som der er særligt fokus på i en periode. De gyldne 5 kan enten omfatte hele skolen, de 3 teams eller de enkelte klasser.