Billedet på sidehoved

Kongeskærskolen

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

 

 • Samlet elevtal pr. 14-08-2017:  227 elever
 • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe pr. 18/8 2016: 
 

 • Indskolingen (0.-3. klasse): 21,5 elever pr. klasse
 • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 25,7 elever pr. klasse
 • Udskolingen (7.-9. klasse): 16,5 elever pr. klasse

 •  

Overgang til anden uddannelse

Antal elever pr. pc

Antallet af computere i forhold til elevtallet:

 

 • Antal elever pr. computer :  8
 • I Bornholms Regionskommune har man valgt at alle elever i Folkeskolen bliver udstyret med en iPad i en projektperiode på 3 år.

Antal lærere

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 14-08-2017:  17
  • Antal skolepædagoger ansat i skolepædagogstillinger pr. 14-08-2017:  5
  • Antal børnehaveklasseledere pr. 14-08-17: 1
 •  
 •  
 •  
 • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale