Billedet på sidehoved

Kongeskærskolen

 • ikon
  Mie Bitsch den 27-09-2018
  Velkommen til Åben hus-arrangement for nye 0. klasser - skoleår 19/20 - 23. oktober 2018
 • ikon
  Mie Bitsch den 20-09-2018
  Den 1. september skiftede Forældreinta over til, at man nu skal benytte Forældre-uni-login som adgang.

  Se evt. vejledningerne som er vedhæftet.
 • Tania Karlshøj-Nielsen den 28-09-2018
  Kære Skoler – skolebestyrelser, elever, forældre, medarbejdere, ledere og lokale samarbejdsparter
   
  Folkeskolen på Bornholm har været igennem en meget stor omstillingsproces i de forgangne år med ny skolestruktur, en omsiggribende skolereform, ombygninger, flytninger og en lang række andre forandringer på kort tid. Det har været en drøj omgang, og vi har set en vandring væk fra folkeskolen. Mange af forandringerne er nu landet, og vi står på fundamentet af det nye Folkeskolen på Bornholm, som vi i fællesskab skal være med til at sætte mål for.
   
  Vi ved rigtig meget om, hvor vi står med folkeskolen i dag gennem den indsigt, vi har fået fra undersøgelser som folkeskolens kvalitetsrapport, elevtrivselsundersøgelsen og forældre-tilfredshedsundersøgelsen. Og, vi kan læne os op ad de politiske mål og visioner for folkeskolen på Bornholm, som er blevet til i Børne- og Skoleudvalget i år.
   
  Overordnet er vi enige om, at der er brug for at folkeskolerne på Bornholm arbejder endnu tættere sammen på tværs - uden dog at miste deres lokale personlighed. Vi har indkredset fem fokusområder, som alle øens folkeskoler skal gøre en ekstra indsats for. Områderne er god trivsel, rammer og vilkår, høj faglighed, kommunikation og dialog, og en folkeskole for alle.
   
  Nu er det jeres tur
  Vi vil nu bede jer ude på skolerne om, at læse vores første bud på en fælles indsats og herefter komme med input til både fælles og lokale mål og handlinger, som I mener, der skal til for at gøre folkeskolen endnu bedre og endnu mere attraktiv inden for de fem fokusområder.
   
  Dette første bud, til jeres yderligere kvalificering, er vedhæftet her, hvor I også kan læse mere om tidsplanen og se links til det relevante baggrundsmateriale.
   
  Tiden fra nu og frem til 23. november skal I bruge til at tale sammen på jeres skole og skrive jeres ideer ned. Skolebestyrelsen får ansvaret for at indsamle skolens input, som vil indgå i arbejdet med en fælles plan for folkeskolen på Bornholm, som i allersidste ende skal behandles af kommunalbestyrelsen.
   
  Vi vil bede jer svare på:
   
  • Hvilke fælles mål skal vi have? Hvilke fælles handlinger skal vi udføre for at opnå en attraktiv bornholmsk folkeskole?
  • Hvilke lokale mål skal jeres skole have? Hvilke lokale handlinger vil I sætte i værk for at opnå en attraktiv bornholmsk folkeskole?

  Tirsdag 4. december holder vi en større temadag, som kommunens Børne- og Skoleudvalg er vært for. Her vil medlemmer af Samrådet for Bornholms Regionskommunes skolevæsen blive inviteret sammen med hele kommunalbestyrelsen til at drøfte vores fælles plan og realiseringen af den. I februar 2019 vil kommunalbestyrelsen tage stilling til planen og til, hvordan de ekstra afsatte midler i budget 2019 anvendes bedst muligt på skoleområdet.

  Jeg ønsker et rigtigt godt og givende arbejde ude på jeres skole. Jeg ser frem til at læse – og høre – jeres input.

  På vegne af Bornholms folkeskoleledere,  Johannes Nilsson, Servicedirektør, Bornholm Regionskommune
   
   
   
 • Tania Karlshøj-Nielsen den 28-09-2018
  Se her den ø-dækkende folder om åbent hus på kommunens skoler i forbindelse med skolestart 19/20.
 • 23-10-2018
  08:45-13:00
  Huskunstner · 3A
  1
 • 23-10-2018
  15:00-16:30
  Åbent hus for kommende 0.kl. ·
  1
 • 25-10-2018
  07:45-13:45
  LUKSUSdag Dalegårds grund (Olsker)1.kl og 6.kl · 1A · 6A · 6B
  1